👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och trivsel

Skapad 2019-08-27 08:33 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Vi arbetar för att skapa en trygg barngrupp där alla barn blir sedda och hörda och känner en gemenskap i gruppen. Genom ett nära samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger vill vi skapa förutsättningar för en grundtrygghet hos barnen.

Innehåll

Det här säger Lpfö 18:

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet.”

 

Forskning

Bruce och Riddarsporre poängterar att pedagogerna kan förhindra att barn lämnas utanför gemenskapen genom att de på ett medvetet sätt gör gruppsammansättningar i mindre barngrupper. På såvida uppmuntras till samspel och dialog mellan barnen.

 

Enligt Gottberg (2017) lär sig barnet tillsammans med viktiga vuxna tillit, trygghet, regler, normer och värden. Relationen mellan barn och vuxna brukar ibland kallas vertikal eftersom vuxna har mer makt än barnet och barnet är beroende av den vuxne. Barn har också horisontella relationer då makt- och beroendebalansen är mer jämnt fördelad vilket den generellt är med andra barn. Tillsammans med andra barn lär sig barnet att samarbeta, vänta på sin tur, lösa problem, hantera konflikter och kompromissa.

 

Avdelningens mål

 • En trygg barngrupp
 • Att vi har ett bra samarbete med föräldrar och barn.
 • Att alla barn ska känna sig välkomna och trivas på förskolan.

 

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 • Att barnen vänder sig till oss vuxna
 • Att barnen tar för sig av materialet som erbjuds på avdelningen
 • Att barnen visar öppenhet och nyfikenhet
 • En öppen kommunikation mellan barn-barn, pedagoger-barn, pedagoger-föräldrar 
 • Alla tar ansvar för gemensamma regler.

 

Aktiviteter för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Vara tydliga med våra rutiner där vi från början skapar vår kommande vardag
 • Vi leker samarbetslekar för positiv gemenskap och sammanhållning, stärka vi-känslan
 • Fasta grupper med en ansvarspedagog
 • Bekräfta positivt beteende.
 • Vi tydliggör vardagen för barnen med aktivitetsschema, bildstöd och tecken.
 • Gemensamma trivselregler

 

Miljö (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens intresseområden.
 • Tydligt för barnen var materialet finns och hur det används.
 • Begränsat material i början för att efter hand bygga på eller byta ut.
 • Bestämda platser med egen namnskylt vid samlingen.

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 • Observation
 • Reflektion
 • Barnintervjuer om trygghet och trivsel vid periodens slut (september).

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18