Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2019-08-27 08:35 i Hälsinggårdsskolan Falun
Vi kommer att titta på vilka genretypiska drag en faktatext har samt skriva egna faktatexter.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Du ska nu träna på att skriva en faktatext. Du kommer även att få testa att ge respons på en klasskompis text och redigera din egen text utifrån en klasskompis respons. Du kommer även att få återkoppling från läraren. Faktatexten ska vara 1 till 2 sidor och skrivs i ett Google Dokument via en uppgift i Classroom. Använd typsnittet Times New Roman storlek 12 och radavstånd 1,5.

Innehåll

Mål

Vårt mål är att du ska veta vilka typiska kännetecken en faktatext har. Att du ska kunna söka och sammanställa information och på så vis skapa din egen faktatext. Målet är också att du ska kunna granska olika källor.

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans i klassen titta på hur faktatexter kan byggas upp och vad som kännetecknar en faktatext. Du får formulera en egen frågeställning i samråd med läraren och skriva en text om frågeställningen. Du kommer att använda dig av internet och böcker i ditt sökande efter fakta. Det är också viktigt att du kommer ihåg att vara källkritisk.

Du kommer att ge respons på en klasskompis text och få respons av en klasskompis på din text. Du kommer också att få redigera din text utifrån responsen du får.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om din text är uppbyggd som en faktatext och om den innehåller de kännetecken som är typiska för faktatexter. Jag kommer också att titta på hur du sökt information, om du angett dina källor och om du varit källkritisk. Språket är en del av bedömningen. Jag tittar även på din kamratrespons och hur du redigerar din text efter responsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Faktatext ht 19

Når ej målen
E
C
A
Språk
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation,
viss
relativt god
god
Språk
(...) textbindning
enkel
utvecklad
välutvecklad
Språk
samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
i huvudsak
relativt väl
väl
Sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett (...) urval av källor
avgränsat
relativt varierat
varierat
Resonera
och för då (...) underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Språk
Sammanställningarna innehåller (...) beskrivningar och förklaringar, (...) ämnesrelaterat språk samt (...) fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
enkla enkelt i huvudsak
utvecklade utvecklat relativt väl
välutvecklade välutvecklat väl
Respons
Dessutom kan eleven ge (...) omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett (...) fungerande sätt.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: