Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet Storgårdens Förskola HT19/VT20

Skapad 2019-08-27 08:52 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

Beskriv ert arbete under varje punkt utifrån Förskolans läroplan: Nuläge, Processer, Resultat, Analys och Slutsats.

Utvärdering ska ske minst 4 gånger per år.

Datummärk gärna det ni skriver så vi tydligt ser hur verksamheten utvecklas under året.

 

Normer och värden:

Förebyggande arbete mot kränkande behandling:

Grundläggande demokratiarbete:

Värdegrundsarbete: 

Resultat:

Analys:

Slutsats:

 

Lust att lära:

Barns inflytande:

Barns inflytande över sitt eget lärande:

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: 

Pedagogisk dokumentation:

Pedagogisk lärmiljö: 

 

Resultat:

Analys:

Slutsats:

 

Utveckling och lärande:

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse:

Pedagogisk dokumentation:

Pedagogisk lärmiljö:

Resultat:

Analys:

Slutsats:

 

Områden för särskild uppföljning:

Flerspråkighet:

Matematik:

Självskattningens utvecklingsområden:

Eventuella egna fokusområden:

Resultat:

Analys:

Slutsats:

 

Förskola och hem:

Vårdnadshavares inflytande:

God introduktion:

Utvecklingssamtal:

Resultat:

Analys:

Slutsats:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: