Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3, läsåret 2019-2020

Skapad 2019-08-27 09:08 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Du lär dig hur saker fungerar och används. Teknik finns nästan överallt.
Grundskola 2 – 3 Teknik
I teknik kommer vi att undersöka olika vardagliga tekniska saker, teknikarbeten och lösningar. Du kommer arbeta med skisser, bilder, beskrivningar, design och konstruktion. Vi kommer bland annat att behandla datorer och programmering.

Innehåll

Arbetssätt/metod

 • Gemensamma genomgångar, praktiska övningar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med stenciler och övningsuppgifter.
 • Experiment/fältarbete.
 • Arbeta praktiskt inne och ute.
 • Film, bild och media.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • Ditt muntliga arbete enskilt och i par/gruppuppgifter samt under genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete under lektionerna.
 • Experiment. 
 • Olika fältarbeten med stabila konstruktioner, rörliga delar och design/ materialval.
 • Dina skisser, bilder och beskrivningar.
 • Att du kan bygga enkla tekniska saker.
 • Din beskrivning av en teknisk saks utveckling från förr till nutid samt hur det kan bli i framtiden.
 • Att du kan ge exempel på tekniska saker, deras funktion och vilka behov de kan fylla.
 • Du kan ge exempel på olika tekniska system ex. vatten och avlopp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Matris i Teknik åk 1-3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Vardagliga föremål och tekniska lösningar
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade. Du kan nämna tekniska föremål i din vardag och säga hur de är anpassade efter människans behov.
Datorer
Du vet vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Du kan några vanliga föremål som styrs av datorer.
Programmering
Du kan styra föremål med programmering.
Ord och begrepp
Du kan några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: