Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi år 8

Skapad 2019-08-27 09:09 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Kemi
Denna period kommer du bl.a. få lära dig om: • vad som menas med ett organiskt ämne • olika kolföreningar • fotosyntesen • vad som sker vid förbränning av organiska ämnen • växthuseffekten; orsaker, följder, åtgärder • fossila bränslen och biobränslen • kolets kretslopp • näringsämnena

Innehåll

 

Ht 2019                                                           Namn:___________________

 

                           

 

Organisk kemi; bränslen, maten, kroppen och miljön

 

Sidor att läsa:

 

s.156–176, 244 – 266. + stenciler.                          Prov ti 17/9

 

s.186–207, 210–217. + stenciler.                             Prov ti 10/10                                                                                                                                           

 

Denna period kommer du bl.a. få lära dig om:

 

·         vad som menas med ett organiskt ämne

 

·         olika kolföreningar

 

·         fotosyntesen

 

·         vad som sker vid förbränning av organiska ämnen

 

·         växthuseffekten; orsaker, följder, åtgärder

 

·         fossila bränslen och biobränslen

 

·         kolets kretslopp

 

·         näringsämnena

 

 

 

                                                                                                

 

Du kan visa i vilken grad du behärskar förmågorna på olika nivåer genom:

 

                                                              E                     C                  A                      

 

att använda kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Grundläggande kunskaper

Goda kunskaper

Mycket goda/ välutvecklade kunskaper

 att beskriva och förklara kemiska  samband i naturen och samhället., t.ex. mellan förbränning av fossila bränslen och växthuseffekten.

 

Enkla samband

Ger exempel

Beskriver

Utvecklade samband

Förklarar

Välutvecklade samband

Ser gemensamma drag

att föra resonemang som rör kemiska samband t.ex. kolets kretslopp.

 

Enkla motiveringar

Utvecklade motiveringar

Välutvecklade motiveringar

att använda kunskaper i kemi för att granska information.

 

Till viss del

Utvecklat och relativt väl

Välutvecklat och väl underbyggt

att kommunicera och ta ställning i frågor som rör teknik, miljö och samhälle.

 

Deltar

För diskussionen framåt

Fördjupar och breddar diskussionen

att genomföra och dokumentera systematiska undersökningar i kemi

Säkert och huvudsakligen fungerande

Säkert och ändamålsenligt

Säkert, ändamålsenligt och väl strukturerat

 


 

Detta visar du:                                                                                                        

 

·         genom att delta aktivt i diskussioner och resonemang på lektionstid.

 

·         genom att genomföra laborationer och skriva laborationsrapporter.

på prov.                                                                                              

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: