Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Ht 2019/Vt2020

Skapad 2019-08-27 09:29 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Under läsåret kommer vi fortsätta träna på att lära oss persiska bokstäver och binda ihop de till ord för att kunna läsa och skriva.Vi ska även träna på att lyssna och berätta saker för varandra.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk Planering i ämnet Persiska åk 1-3

Innehåll

Modersmål

If you speak in a language they understand,you speak to their head. If you speak in their own language ,you speak to their heart.

( Om du talar på ett språk som de förstår så talar du till deras huvud. Om du talar på deras eget språk så talar du till deras hjärta. Nelson Mandela

 Tänkandet behöver  ett språk, språk behöver tänkandet.

Kursplan

Ämnets syfte

 Undervisningen i ämnet modersmåls ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.
 Genom  undervisningen ska eleverna kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Reflektera över traditioner,kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Konkreta mål

Du ska lära dig att 

 • Kunna namnet på alla bokstäver och veta ljudet som är kopplad till bokstäverna.
 • Känna igen vanligt förekommande ordbilder.
 • Kunna läsa ihop korta ljudenliga ord och korta texter.
 • Kunna återberätta enkel text muntligt och skriftligt.
 • Använda dina kunskaper för att skapa korta texter och berättelser.

Bedömning

Jag kommer att  bedöma 

 • Din förmåga att kunna namnet och ljud på alla bokstäver.
 • Din förmåga att läsa ord, meningar och korta texter.
 • Din förmåga att återberätta texternas innehåll muntligt och skriftligt.
 • Din förmåga att skriva egna texter.

Undervisning

 • Bokstavsarbete
 • Vi jobbar med att läsa och skriva med hjälp av ordbild.
 • Vi tränar på att bekanta oss med nya ord och korta texter.
 • Vi tränar på att bygga upp ord och meningar.

Relaterade material

Vi använder läroböcker, filmer, kortspel och dataspel.

Läroböckerna som jag har valt är antologier, dvs en samling av fabler,  folksagor skönlitteraturer och dikter  som från olika delar av världen. Det innebär att sagofigurer, förmänskliga djur visualiserar och beskriver en moralisk lärdom och erfarenhet, t.ex den som gapar över mycket,mister mycket ofta hela, etc. Författaren till läroböckerna är Ashkan Avishan som har jobbat  som modersmålslärare i Sverige och Iran mer än  30 år och har  lång erfarenhet i sitt yrke.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Bedömningsmatris i modersmål för åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Ny aspekt
Läsa
Du läser alfabetet och jämför ljud i modersmålet och svenska
Du läser med stödkort ord och rättar dig själv ibland
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med visst flyt och förståelse enkla ord
Du läser med flyt och god förståelse t.ex enkla kapitel i böcker. Du kan sökläst.
Ny aspekt
Skriva
Du skriver av alfabetet och du känner till skrivtecken form och skrivritningen samt jämför dessa med svenska
Du skriver alfabet,samt skriver av enkla enstaviga och flerstaviga ord. DU sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver ord och mycket korta meningar om välbekanta ämnen.Det förekommer stavnings-och dramatiska fel.Du använder frågetecken och utropstecken i meningar.
Du skriver enkla meningar och välbekanta ämnen.Det förekommer stavning-och gramatiska fel,men budskapet kommer fram tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande,beskrivande eller informerande texter om välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Tala, samtala
Du säger ord,fraser och meningar.Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag. Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag.Du följer enkla instruktioner.
Du berättar enkelt om dig själv och omgivning. Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar.Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av få led.
Du berättar till viss del utvecklat om dig själv och omgivning.Du ställer frågor och svarar med till viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar.Du berättar/ återbrättar i grovt drag en text/ en händelse.Du ställer utvecklade frågor och svar med fullständiga meningar som berör din vardag.Du gör enkla jämförelse mellan modersmålet och svenska. Du förstår innehållet i åldersanpassade TV-program/ film.
Du återberättar en text( en berättelse, en saga, en myt) på ett mer detaljerat sätt. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting bortom din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi väl.Du gör mer utvecklade jämförelse mellan modersmålets uttal och svenska. Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning
Ny aspekt
Berättande texter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets traditioner.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden,där modersmålet talas.
Du utrycker känslor och åsikter.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden, där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik,sagor och myter från olika tider från områden där modersmålet talas.
Ny aspekt
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar,former,mat,växter,djur,klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger ridbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Du beskriveren person, ett djur,en sak,en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du kan använda ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett mer detaljerat sätt.'Du använder både adjektiv och adverb, när du uttalar dig
Ny aspekt
Kultur och samhälle
Du känner till ursprungslandets flagga.Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålet talas. Du sjunger enkla sånger på modersmålet.Du känner igen ditt ursprungsland i en kartbok.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålet talas med svenska förhållanden.
Du känner igen ursprungslandets nationella sång. Du kan peka ut ursprungslandet huvudstad i en kartbok.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett mer detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: