Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8 kap 1- 4

Skapad 2019-08-27 10:12 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Pedagogisk planering i spanska för åk 8 GRACIAS kapitlen 1 - 4. Här kommer information om vad vi ska jobba med i dessa kapitel.

Innehåll

Kapitel 1 Bienvenidos a Gracias! 

Du ska kunna:

 • berätta om dig själv
 • turistfraser
 • använda AR-verb  i presens
 • räkneord 1-100

Kapitel 2 Un día muy bueno 

Du ska kunna

 • samtala on din dag och din fritid
 • använda ER-verb i presens
 • använda verb Tener i presens
 • veckodagarna och klockan

Kapitel 3 Un chico ideal 

Du ska kunna

 • beskriva en persons utseende, kläder och egenskaper
 • använda ser i presens
 • använda bestämd och obestämd artikel (un, unos / el, los; una, unas / la, las)

Kapitel 4 Un trabajo perfecto 

Du ska kunna

 • väderuttryck
 • använda IR verb
 • berätta vad du ska göra (ir + a + verb i grundform/ infinitiv)
 • berätta vad du måste göra  (tener + que + verb i grundform/ infinitiv.

 Bedömning

Efter kapitel 4 kommer jag att bedöma dina kunskaper utifrån olika förmågor genom olika typer av prov.

-Ett skriftligt prov

-Ett muntligt prov: tala och samtala

-Hörförståelseprov

-Läsförståelseprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kopia av Bedömningsmatris baserat i LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk

F
E
C
A
RECEPTION
LYSSNA OCH LÄSA
Jag har mycket svårt eller inte kan förstår i tal och skrift när andra pratar eller när jag läser enklare texter.
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
Jag kan inte ge mig förstå när jag pratar. Jag kan inte/har svårt att skriva enklare texter för att förklara vad jag menar.
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
Jag har svårt/ inte kan fundera på innehållet när jag läser, tolkar eller hör andra erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag använder inte språk strategier för att kunna förklara vid interaktion med andra. Jag känner inte någon strategi för lyssnade och läsning.
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: