Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation i förskoleklassen

Skapad 2019-08-27 10:42 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Planering för språklig medvetenhet i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Språket är en viktig del av vår identitet. Med hjälp av språket tänker vi på oss själva, talar vi om oss själva och förklarar vi för oss själva och för andra hur vi uppfattar omvärlden. Det är alltså viktigt att språket är adekvat som verktyg för att bygga upp oss själva. Den språkliga medvetenheten är i sin tur en viktig förutsättning för god läsinlärning.

Innehåll

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • rimma.
 • känna till ljud, ord, meningar och stavelser.
 • känna till samband mellan ljud och bokstav.
 • lyssna på andra och tala i grupp.
 • samarbeta och kommunicera.
 • uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

 Beskrivning av arbetsområde/tema

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda språket i olika sammanhang. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Undervisning och arbetsformer

 

 • Arbeta efter Bornholmsmodellen som bygger på språklig medvetenhet genom lek med språk på olika sätt, så som lyssna på ljud, ord, meningar, rim, ramsor, sång och musik.
 • Arbeta med olika typer av texter genom berättande, muntligt och skriftligt. Läsning, boksamtal och återberättande/reflektion.
 • Arbeta i olika gruppkonstellationer för att träna motorik, samarbete, kommunikation och samspel mellan olika individer.
 • Träna på att förmedla olika tankar och känslor. Lösa olika uppgifter tillsammans genom estetiska uttrycksformer så som: bild, drama, sång och musik.
 • Titta på Bokstavshissen från UR.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: