Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund Fyren

Skapad 2019-08-27 10:51 i Vinbergsskolan Falkenberg
Värdegrundsarbete på fritidshem
Grundskola 3 – 6
Vi kommer under några veckor arbeta med värdegrundsarbete. Vi kommer bland annat att jobba med samarbetsövningar, samtalskort, 4-hörn övning och skapande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Syftet med arbetet är att få en bra sammanhållning i gruppen och låta eleverna uttrycka sin åsikter och tankar

Nyckelfråga

Har vi rätt till vilka åsikter som helst?

Mål 

 • Få förståelse för våra olikheter
 • Samtala/lyssna uttrycka sina åsikter på olika sätt

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Det finns ett behov att skapa en trygg miljö i skola såväl som fritids. Och förståelse för att vi alla är olika.

Utvärderingen 

Hur?

Samtal med elverna och gruppdiskussioner 

Elevutvärdering, eleverna får lämna synpunkter om vad de tyckte var bra/mindre bra. 

Vad?

Samarbetsförmågan

Delaktighet och aktivitet

Undervisning, arbetsformer och aktiviteter 

Hur?

Genom övningar, skapande, samtal 

 Vad?

Lekar i idrottshallen

Samarbetsövningar i skogen

Skapande verksamhet 

4-hörns övningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: