Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska - pedagogisk planering vecka 34 - 41

Skapad 2019-08-27 11:19 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Pedagogisk planering v. 34 - 41, ht- 19 - Franska, år 9

Innehåll

Pedagogisk planering v. 34 - 41, ht- 19 - Franska, år 9

 

 

 

Textruta: Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

 

Syfte

Genom undervisningen i moderna språk (franska) ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

·      Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

·       Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

·       Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centralt innehåll

·      Läsa om ämnesområden som är välbekanta

·      Skriva presentationer och göra beskrivningar

 

Mål:

Du ska under denna period ha som mål att lära dig följande:

·       Adjektivets placering

·       Komparera adjektiv

·       Ordningstal

·       Viktiga ord och uttryck i kapitel 1 ”Enigme (Gåta)”

·       Ta reda på information om en huvudstad i ett fransktalande land

 

Textruta: Undervisning

 

 

Vecka

Text/Prov

Övningar/Grammatik/Skriftligt/Övrigt

Vecka 34 – 35

 

 

 

 

 

Läxa:

Se kalendariet och glosor. eu

Text:  (Se skrivhäftet)

Övningar:

1-7 se skrivhäftet

Grammatik:

Adjektiv:  Placering, komparation

Skriftligt:

Arbeta med öningarna 1 – 7 i skrivhäftet

(klart vecka 35 torsdag)

Övrigt:

Arbeta med en fransktalande stad. Lämna in i classroom 3 september.

Vecka 36 - 37

Kapitel1

”Enigme”

Övningar i övningshäftet Kapitel 1:

Obligatoriskt: E, D, I, K

Extra: F, H, J  (Skriva dialog)

Grammatik:

Demonstrativt pronomen, Ordningstal

Skriftligt:

Redigera text om en fransktalande stad.

Planera Europeiska språkdagen 26 sept.

Vecka 38 – 39

 

 

OBS!

Europeiska språkdagen

26 september

Kapitel 1

”Enigme”

Övningar:

Obligatoriskt: E, D, I, K  KLART vecka 39.

Extra: F, H, J  (Skriva dialog)

Grammatik:

Beskriva personer. Använda adjektiv och komparation. (Se separat övning)

Skriftligt:

Se ovan.

Övrigt:

Börja redovisa fransktalande städer i grupper. (Redovisning i små grupper enligt överenskommelse)

 

Vecka 40 - 41

Kapitel1

”Enigme”

Övningar:

Repetera inför prov torsdag vecka 41.

Grammatik:

Adjektiv: Repetera inför prov.

Skriftligt:

Beskriva ett rum

 

Vecka 41 (torsdag)

PROV

Kapitel 1:

Glosor och meningar till kapitel 1.

Grammatik: Se repetitionsuppgifter

Läsförståelse. Frågor på texten.

Hörförståelse: I anlustning till provet

Uppsats: Beskriva personer vecka 43

 

Med reservation för ändringar

 

Textruta: Bedömning

 

 


För betyget E:

  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

För betyget D:

  • Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

För betyget C:

  • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

För betyget B:

  • Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

För betyget A:

  • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

Helene Nelson Lindgren

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: