Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnet svenska i år 2

Skapad 2011-09-26 20:01 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna LPP behandlar den fortsatta läs- och skrivutvecklingen under år 2.
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Att fortsätta utvecklas i läsning och skrivning

Syfte/Förmågor

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språk är en viktig del i alla skolämnen. Läsa, skriva, tala och lyssna är viktiga arbetsområden som eleverna övar på i ämnet svenska. Under år 2 kommer vi i ämnet svenska fortsätta träna på att träna läsa olika sorters texter med flyt samt med förståelse. Lästräningen sker både i skolan och i hemmet genom veckans "läsläxa". Vi kommer träna på att skriva olika genrer exempelvis återberättande texter, berättelser, faktatexter samt instruktioner. Vi kommer också arbeta med arbetsområdena tala och lyssna.

Vi kommer arbeta med förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Metod/Innehåll

I ämnet svenska kommer vi att framförallt att arbeta med följande innehåll under skolår 2:

Träna läsförståelsestrategier genom att diskutera texter vi läst tillsammans samt reflektera över olika ämnen i vår läslogg.

Träna på att öka läsflytet genom att ha parläsning, tystläsning samt läsläxa.

Träna på att skriva i olika genrer exempelvis berättelser, faktatexter, beskrivande texter samt instruktioner.

Arbeta med stavning.

Arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.

Träna på att skriva hela meningar och kunna använda stora skiljetecken (punkt, utropstecken och frågetecken).

Arbeta vidare med alfabetet samt med vokaler och konsonanter.

Arbeta med att utöka ordförståelsen genom att diskutera ord och begrepp.

Träna på att använda tankekartor/mindmaps som ett redskap för att skriva texter

Fortsätta träna att skriva på raden och med en läslig handstil.

Träna på att diskutera olika frågor och framföra egna åsikter och tankar.

Träna på att lyssna på sina klasskamrater.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Reflektion/Självskattning och pedagogbedömning

Eleverna kommer under läsåret få reflektera över och utvärdera de arbetsområden vi arbetar med. Omdömen kommer också att publiceras på Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: