Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi, arbete och utbildning

Skapad 2019-08-27 11:41 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur fungerar Sveriges ekonomi egentligen? Vad är det som avgör om en tröja från ett visst varumärke blir billigare eller dyrare? På vilka sätt hör ekonomi, arbete och utbildning ihop med varandra? Vilka möjligheter och begränsningar har olika människor på arbetsmarknaden? Allt detta och lite till kommer vi att kunna svara på efter att arbetsområdet avslutats!

Innehåll

Samhällskunskap årskurs 9 HT19 

 

 

 

Vad vi kommer att lära oss i arbetsområdet  

 • Skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi 

 • Fördelar och nackdelar med monopol/oligopol  

 • Hur det ekonomiska kretsloppets olika delar fungerar 

 • Hur hög- och lågkonjunktur påverkar ett lands ekonomi 

 • Arbetsmarknadens utveckling till det moderna Sverige  

 • Olika anställningar och villkor på arbetsmarknaden 

 • Möjligheter och begränsningar inom olika arbeten  

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet 

 • Genomgångar, diskussioner, digitalt material, textläsning, inlämningsuppgift  

 

Ni kommer att bedömas utifrån hur väl ni... 

 • Visar kunskaper om hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar 

 • Beskriver och förklarar samband inom olika ekonomiska samhällsstrukturer 

 • För resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra  

 • Beskriver hur olika faktorer har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation 

 • Använder begrepp och modeller kopplade till arbetsområdet 

 

Uppgifter

 • Hemuppgift SO

 • Inlämningsuppgift

 • Läxa v.38

 • Läxa v.37

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Samhällsstrukturer
Eleven har **grundläggande** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **enkla** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam¬hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **enkla** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **relativt väl utvecklade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: