Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pointillism åk 7

Skapad 2019-08-27 11:43 i Borgenskolan 6-9 Trelleborg
Pointillism är en teknik där man bygger upp motiv med enbart små punkter, alltså arbetar man inte med konturer på samma vis som när man avbildar något så "verklighetstroget" som möjligt. Uttrycket pointillism kommer från franskan och betyder point eller på svenska, punkt. Detta var en konstnärstil som uppstod i slutet av 1800-talet. Istället för att konstnärerna blandade färg på en palett så målade de små punkter direkt på målarduken med klar outblandad färg. Genom att blanda ett fält med olikfärgade punkter kan man på avstånd uppleva en rad olika färgnyanser.
Grundskola 7 – 9 Bild
Pointillism är en teknik där man bygger upp motiv med enbart små punkter. Uttrycket pointillism kommer från franskan och betyder point eller på svenska, punkt. Detta var en konstnärsstil som uppstod i slutet av 1800-talet. Istället för att konstnärerna blandade färg på en palett så målade de små punkter direkt på målarduken. Genom att blanda ett fält med olikfärgade punkter kan man uppleva och få fram många olika färgnyanser och valörer (skuggeffekter).

Innehåll

Syfte

Denna uppgift syftar till att utveckla elevens förmåga att framställa en bild med många små färgpunkter. Vi tränar oss i att se hur färgerna påverkar varandra, hur de bildar nyanser tillsammans och hur man får fram olika valörer (skuggeffekter). Rätt skala, komposition och proportioner av motivet övar vi också på.

Centralt innehåll

Konkretisering

Du kommer med tekniken pointillism bygga upp ett motiv med små punkter i olika färger med tuschpennor eller flytande "tubfärg" i gouache, tempera eller akryl. Storleken på punkterna anpassas till ditt motiv. 

Undervisning/arbetssätt

Vid första lektionstillfället så kommer jag att visa eleverna flera exempel på pointillism. Jag kommer gå igenom uppgiften och därefter så får eleverna börja leta inspiration till vilket motiv de ska framställa. Därefter handleder jag eleverna i deras självständiga arbete med att framställa sitt motiv. Avslutningsvis så kommer vi titta på bilderna gemensamt och se vad bilderna uttrycker. Vi kommer ta upp och diskutera de begrepp som vi använt i uppgiften.

Bedömning

Jag bedömer elevernas bildframställning dels hur de bygger upp ett motiv med prickar och dels hur de får fram olika nyanser genom att kombinera prickar med olika färger. Jag kommer även titta på proportioner och kompositioner i bildskapandet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Matris åk 7

F
E
C
A
Bildframställning
Eleven når ej kunskapsmålen
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett enkelt bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett utvecklat bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett välutvecklat bildspråk.
Redskap för bildframställning
Eleven når ej kunskapsmålen
I arbetet kan eleven använda tekniken, pointillism på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda tekniken, pointillism på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda tekniken, pointillism på ett väl fungerande sätt.
Bildanalys
Eleven når ej kunskapsmålen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: