Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - decimaltal

Skapad 2019-08-27 12:25 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 6 Matematik
Under tre veckor kommer vi att arbeta med området decimaltal. Vi repeterar först tiondelar och hundradelar. Sedan introducerar vi tusendelar kopplat till vikt på matvaror. Därefter arbetar vi med multiplikation och division med 10, 100 och 1000.

Innehåll

Viktiga mattebegrepp/matteord:

 • hela tal

 • decimaltal

 • tiondel, hundradel, tusendel

 • decimal

 • decimaltecken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - decimaltal

Kan till viss del/behöver träna merehöver träna mer
Har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper / Är säkerr
Jag förstår vad som menas med ett decimaltal.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag kan storleksordna decimaltal.
Jag kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Jag kan dividera med 10, 100 och 1000.
Jag kan räkna med överslagsräkning.
Jag kan räkna med kort division.
Jag kan multiplikationstabellen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: