Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elinstallationer

Skapad 2019-08-27 12:48 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Installationsteknik
Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper fel i befintliga elanläggningar. I ämnet betonas elsäkerhet eftersom misstag kan orsaka stora skador både på personer och på egendom.

Innehåll

 

Syfte och mål

Kunskaper om olika elinstallationer.

 

Färdigheter i att planera och genomföra arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder inom området.

 

Förmåga att arbeta på ett säkert sätt samt använda verktyg och andra hjälpmedel på ett säkert sätt.

 

Förmåga att kontrollera och driftsätta elinstallationer på ett säkert och yrkesmässigt sätt.

 

Förmåga att dokumentera och utvärdera arbetet.

 

Färdigheter i att felsöka och reparera elinstallationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studieteknik/Goda råd

  Våga reflektera över dina nuvarande kunskaper.

 Repetera

 Skriv anteckningar.

Fota viktiga delar och anteckningar.

 Använd tiden effektivt.

Tänk på mat, sömn och fysisk aktivitet.

Ta eget ansvar

  

 

 

Repetionskurva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat

 

 

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

 

Kraft och belysningsinstallationer

 

 

Enklare infällda och utanpåliggande belysnings/uttags/central kopplingar i bås efter övningsmatris, BokGym  Elinstallationer, P&L 

 

El materials egenskaper, kapslingsklasser

 

 

BokGym  Elinstallationer, P&L elmaterial, Handbok för elinstallationer i lantbruk

 

Lagar, säkerhet, dokumentation

 

 

Handbok till elinstallationsreglerna, Elbasen, El vis, Easyel ritningar, skötsel av elanläggningar, BokGym  Elinstallationer

 

Val av och förläggning av kablar/ledningar

 

 

BokGym  Elinstallationer, P&L , kabel och IP-klass matriser

 

UPS, reservkraft

 

 

BokGym  Elinstallationer, P&L , Handbok för elinstallationer i lantbruk

 

Ergonomis betydelse

 

 

BokGym  Elinstallationer, P&L , hantering verktyg stegar maskiner liftar och tunga lyft

 

Kontroll före idrifttagande, elarbetsansvar

 

 

BokGym  Elinstallationer, P&L , handbok kontroll före idrifttagande, praktiska mätningar

 

Felsökning, reparationer

 

 

 

BokGym  Elinstallationer och P&L , strategisk felsökning och reparation i egna övningar, mätövningar

Matriser

Ins
Elinstallationer

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera
Eleven planerar vanliga kraft- och belysningsanläggningar. Eleven redogör för hur installationen är tänkt att fungera.
Skapar tillsammans med lärare en enklare planering för arbetsuppgiften med hänsyn till regler, miljö och säkerhet i samråd Redogör i stora drag för funktionen översiktligt
Skapar en enklare planering för arbetsuppgiften med hänsyn till regler, miljö och säkerhet efter samråd Redogör detaljerat för funktionen utförligt
Skapar en detaljerad planering för arbetsuppgiften med hänsyn till regler, miljö och säkerhet efter samråd Redogör detaljerat för funktionen och alternativa lösningar utförligt och nyanserat
Utföra
Eleven utför vanliga kraft- och belysningsinstallationer med ett arbetssätt som är ergonomiskt och säkert för husdjur, person och egendom.
Utför med visst handlag
utför med gott handlag
utför med mycket gott handlag
Utföra
Eleven väljer material, verktyg och instrument för uppgiften som eleven sen använder.
väljer material i samråd med handledare, väljer verktyg med viss säkerhet, använder verktyg med visst handlag
väljer material efter samråd med handledare, väljer verktyg med viss säkerhet, använder verktyg med gott handlag
väljer material efter samråd med handledare, väljer verktyg med viss säkerhet, använder verktyg med mycket gott handlag
Utföra
Eleven löser problem som uppstår. Kollar säkerheten och driftsätter installationen.
löser och driftsätter i samråd med handledare.
löser och driftsätter efter samråd med handledare
löser och driftsätter efter samråd med handledare.
Utföra
Eleven gör en dokumentation. Utvärderar sitt arbete och resultat.
gör en enkel dokumentation. utvärderar med enkla omdömen.
gör en noggrann dokumentation. utvärderar med nyanserade omdömen.
gör en noggrann och utförlig dokumentation. utvärderar med nyanserade omdömen och ger förslag på förbättringar.
Söka och reparera
Eleven felsöker och reparerar i nya och befintliga installationer.
i samråd med handledare.
efter samråd med handledare.
efter samråd med handledare.
Bedöma egen förmåga
Eleven bedömer sin egna förmåga.
bedömer med viss säkerhet.
bedömer med viss säkerhet.
bedömer med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: