Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2019-08-27 12:51 i Berghultskolan Lerum
Grundskola F
Hoppas detta kan inspirera just dig att bli nyfiken på just engelska.

Innehåll

Planering år 4 engelska

 

Vad ska vi lära oss?

 

Vi kommer att utveckla följande fyra färdigheter:

  1. att i tal kunna kommunicera och göra sig förstådd på ett mycket enkelt sätt.

  2. att få en grundläggande förståelse för mycket enkel talad engelska.

  3. att i skriven engelska kunna i huvudsak formulera sig på ett mycket enkelt vis.

  4. att kunna läsa och ha förståelse för mycket enkel skriven engelska.

 

Vi kommer även att se på vart i världen man talar engelska och få förståelse för typiska kulturella företeelser i engelskspråkiga länder.

 

Hur gör vi?

 

Vi kommer att utgå från vårt basmaterial Magic som består av en textbok, en arbetsbok, en glosbok och ett webbaserat material där samtliga böcker ingår plus fördjupningsuppgifter. Vi kommer även att arbeta med olika skapandeprojekt med engelska som bas. Exempel på skapandeprojekt kan vara; att spela engelska brädspel men även skapa ett eget spel på engelska, att spela enkla teatrar där eleverna får utgå från ett givet manus men även skapa egna enkla manus, att göra en presentation om sig själv på pp, att göra en enkel tecknad serie på engelska.

 

I samtliga fall utgår vi från det kooperativa klassrummets grundtankar och övningar på olika sätt. Vi kommer även att ha ett “aktivt klassrum” med oss där vi varvar teoretiska övningar med fysiskt/praktiskt lärande.

 

Allt material och alla uppgifter kommer att anpassas utifrån elevens nivå men vi kommer även att kunna frångå grundmaterialet om behov finns. En stor del av skapandeprojekten kommer att vara “öppna” uppgifter där elevens kunskapsnivå och utvecklingspotential ligger i centrum. All anpassning sker i samarbete med hemmet.

 

Detta ska vi kunna:Att sträva mot:

E

C

A

att i tal kunna kommunicera och göra sig förstådd på ett mycket enkelt sätt.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig  enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.  

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig  relativt varierat, tydligt och sammanhängande.  Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

att få en grundläggande förståelse för mycket enkel talad engelska.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

att i skriven engelska kunna i huvudsak formulera sig på ett mycket enkelt vis.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med meningar. 

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande  med meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig  enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med meningar. 

att kunna läsa och ha förståelse för mycket enkel skriven engelska.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydliga, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer av innehållet i tydliga, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det helheten och uppfatta väsentliga detaljer av innehållet i tydliga, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.Det vill säga:

 

Exempel på målen för år 4 i praktiken;

 

Hi,

My name is NN. 

I live in Floda.

I have a cat and a dog.

My mums name is NN.

 

Det vill säga en enkel engelska där tyngdpunkten ligger i huvudsatser. Detta gäller för förståelsen i tala, lyssnad, läst och skriven engelska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: