Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grannspråk och minoritetsspråk

Skapad 2019-08-27 12:56 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Varför har vi olika språk här i Norden och hur är de släkt med varandra?

Innehåll

 

 

 

Gantofta skola

 

Helsingborg

 

Grannspråk och minoritetsspråk 

Vi ska arbeta med texttypen krönika, genomgång i klassrummet blandas med exempeltexter. Ni  får också prova på att under ett par lektioner skriva en egen kortare krönika och då få feedback från kamrat och lärare.

 

Vi arbetar med språken danska, norska och isländska samt Sveriges nationella minoritetsspråk. På lektionerna bekantar vi oss med språken samt jämför med svenskan.

 

Arbetsområdet avslutas med bedömningsuppgift att på lektionstid skriva en krönika med namnet "Jag, en nordbo"

 

Syfte

 

Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

 

 

Svenska som andraspråk
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

 

 

Bedömning

 

Svenska
Hur väl du kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Hur väl du kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

 

 

Svenska som andraspråk
Hur väl du kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Hur väl du kan föra underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

 

 

 

/Cali

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: