Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadstema Babblarna avd. Björnen

Skapad 2019-08-27 13:13 i Förskolan Nallegården Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Vi pedagoger har uppmärksammat barnens intresse och nyfikenhet för Babblarna. Därför vill vi använda dem som röd tråd i vårt arbete med skapande och språk.

Innehåll

Nuläge

Vi pedagoger har uppmärksammat barnens intresse och nyfikenhet för Babblarna. Därför vill vi använda dem som röd tråd i vårt arbete med skapande och språk.  

Mål

Babblarna är för de flesta barnen kända figurer som väcker deras intresse. Genom att använda dessa vill vi skapa nyfikenhet och lust för att leka, kommunicera och skapa genom olika uttrycksmedel. Vi strävar efter att barnen ska få använda sig av och utforska olika tekniker och material.

Syfte 

Syftet med att integrera Babblarna i vårt arbete med skapande är för att väcka barnens intresse och nyfikenhet att kommunicera med olika uttrycksmedel.

Genomförande

Varje månad tilldelas en Babblare. Babblaren blir sedan ledmotivet för månadens skapande. Vi pedagoger planerar en skapandeaktivitet som hör samman med Babblaren, sen är vi lyhörda för barnens kreativitet och följer deras intressen och ordnar fram material att använda.

Dokumentation

Under aktiviteten så intar vi pedagoger varsina roller med olika ansvar. En pedagog  leder aktiviteten och fokuserar på att handleda barnen i lärsituationen. En annan pedagog ansvarar för att finnas med barngruppen och stöttar. Och den tredje pedagogen ansvarar för att dokumentera aktiviteten och ser till att dokumentation hamnar i Unikum.

Utvärdering och Reflektion

 Gemensamt i arbetslaget i kollegialt samtal.

Månadens Babblare

September - Babba

Oktober / november - Bobbo

December / januari  - Doddo

Februari / mars - Bibbi

April / maj - Diddi

Juni - Dadda 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: