Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2019-08-27 13:23 i Hedens skola Öckerö
Detta kommer vi att arbeta med i årskurs 1 i ämnet Svenska.
Grundskola 1 Svenska
LÄSA SKRIVA TALA LYSSNA

Innehåll

Det här ska du arbeta med

Läsa och skriva:

 • bokstäverna, hur de ser ut och låter.
 • i vilken ordning bokstäverna kommer i alfabetet.
 • hur man ljudar ihop bokstavsljuden till ord.
 • läsa olika typer av texter.
 • skriva läsligt för hand.
 • skriva meningar.
 • återberätta vad du har läst.

Tala, lyssna och samtala:

 • tala inför en mindre grupp.
 • lyssna och återberätta det du har hört.
 • följa en enkel muntlig instruktion.

Språkbruk:

 • hur vi pratar med varandra.

Så här ska vi göra

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. 

 • varje vecka presenterar vi en bokstav i alfabetet och arbetar med den på olika sätt.
 • vi läser varje dag. 
 • vi har olika skrivövningar. 
 • vi samtalar dagligen om vardagsnära ämnen.

Vi kommer att bedöma

 

Läsa och skriva: 

Att du kan:

 •  läsa en enkel text 
 •  alfabetet 
 •  forma bokstäverna
 •  skriva en enkel text
 •  återberätta vad du har läst

Tala, lyssna och samtala

Att du kan:

 •   lyssna på en enkel instruktion och följa den
 •   lyssna på någon som talar
 •   tala inför en mindre grupp
 •   återberätta en händelse eller något du har hört

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: