Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bus och Frö på varsin ö

Skapad 2019-08-27 13:47 i Tyfter förskola Kungälv
Förskola
Ett tema där vi med boken "Bus och Frö på varsin ö" arbetar utifrån läroplanen på ett mångsidigt och sammanhängande sätt.

Innehåll

Vad:  
Kamratskap: Vänskap, empati, gemenskap 
Känslor: Ensam, lat, längta, skönt, trivsamt, nöjd, våghalsig, hårt, kallt, fjärilar i magen, spännande.
Teknik: Hur kan Bus och Frö ta sig till varandra? 
Naturkunskap: Vad är en ö? Våra olika årstider och kännetecken för dessa. Väder. 
Kommunikation: Hur kommunicerar Bus och Frö? Vilka sätt finns det idag? 
Matematik: Stor, liten, mönster  
Språk: Pratar strunt, viskar, "som en bro", förändrat, mulet

 

 

Hur: 

Genom att arbeta med boken som både flanosaga och i bokform så kan barnens skriftspråkliga utveckling gynnas. Med hjälp av flanobilder tror vi att vi kan fånga de minsta barnens intresse för boken. Att kombinera läsningen med boksamtal och dialoger gör att vi får tillfälle att utmana barnen i deras språkliga utveckling.

 

Genom att varje vecka ha planerade aktiviteter som knyter an till temat så kan vårt arbete med Bus och Frö bilda en helhet och bidra till ett mångsidigt och sammanhängande lärande.

 

 

 

 

Varför:

  • Kamratskap: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,"

  • Känslor: "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation."

  • Teknik:  "...Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra."

  • Naturkunskap: "- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,"

  • Kommunikation: "Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen."

  • Matematik: "– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,"

  • Språk: "Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt."

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: