Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar åk 3

Skapad 2019-08-27 14:06 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Vi arbetar utifrån NTA-lådan förändringar.
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3)

Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din begreppsliga, kommunikativa, analytiska, metakognitiva och procedur förmåga genom att: 

 • kunna berätta om vattnets olika former, fast, flytande och gas
 • kunna berätta vad som händer vid vattnets övergångar mellan de olika formerna
 • kunna ge exempel på enkla lösningar och blandningar
 • kunna dokumentera dina undersökningar med text och bild

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning:

Du kommer att få:

 • göra förutsägelser och enkla undersökningar
 • få arbeta i par eller i grupp
 • dokumentera dina undersökningar med text och bild
 • få samtala om dina resultat
 • lärarledda lektioner
 • få se på film
 • läsa korta enkla faktatexter

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • kunna använda olika begrepp inom arbetsområdet.
 • kunna genomföra undersökningar.
 • kunna samtala om dina undersökningar.
 • kunna dokumentera dina resultat.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • arbeta med uppgifter från NTA-lådan.
 • samtala och diskutera dina resultat i gruppen.
 • dokumentera dina resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: