Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel/ Värdgrund

Skapad 2019-08-27 14:14 i Föräldrakooperativet Ankan Fristående förskolor
Förskola
Att barnen tillägnar sig kunskaper i turtagning, konflikthantering, samarbete och att lyssna på varandra. Att barnen är rädda om sina vänner och sin miljö.

Innehåll

Vi startar höstterminen med tema kompis, vi lyssnar på och arbetar med sagan om vännerna i Kungaskogen. Vi delar upp barnen i mindre grupper under dagarna i olika konstellationer. Vi läser kompisböckerna om Kanin och Igelkott och böckerna om barnkonventionen. Vi arbetar med integritet genom att prata om stophanden och uttrycket "stop min kropp". Vi genomför kamratövningar där barnen får öva på att samarbeta. Genom samtal och reflektion synliggör vi för barnen att det är okej att tycka och tänka olika.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: