Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 3

Skapad 2019-08-27 14:35 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Lpp för idrott och hälsa under år 3.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Planering idrott och hälsa för höst och vårterminen i årskurs 3

Innehåll

Centralt innehåll

Centralt innehåll, 1-3 som kommer att behandlas:

Arbetssätt och undervisning

Under skolåret i årskurs 3 jobbar vi med olika lekar, spel och rörelseuppgifter, i olika miljöer, som stimulerar den motoriska utvecklingen. Övningarna utgår ifrån de grovmotoriska grundformerna (stödja, åla, krypa, rulla, hänga, klättra, balansera, hoppa, springa, kasta, fånga). Vi övar också på takt och rytm i lekar och danser till musik. Det förekommer samarbetsaktiviteter som syftar till att utveckla elevens förmåga att kunna delta i övningar tillsammans med andra och visa hänsyn och förstå olika säkerhetsaspekter i samband med gruppaktiviteter. Vi samtalar om det vi gör och tränar oss i att sätta ord på våra upplevelser och det vi övar.

Kunskapskrav

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Bedömning

 Bedömning sker i form av observationer från oss pedagoger som ansvarar för aktiviteten och ett aktivt deltagande från er som elev under ämnet idrott och hälsa. Samt förmågan att samarbeta med andra elever.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: