Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska för år 4, Happy, HT-19

Skapad 2019-08-27 14:45 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 4 Engelska
Genom läromedlet Happy kommer vi att arbeta med följande områden under läsåret: Family, Pets and Animals, Friends, Colours and Numbers, Clothes, Hobbies, Weather and Seasons. Vi kommer på många olika arbetssätt träna på vardagsnära situationer genom att öka ordförråd, öva läsförståelse samt hörförståelse. Vi kommer arbeta skritftligt och muntligt både enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområden -

Vad?

Eleverna ska utveckla: läsförståelse, förstå talad engelska, följa instruktioner, prata engelska samt kunna läsa en engelsk text högt.

Dessa områden kommer gås igenom:

Unit 1, Family v.35 - 36
Unit 2, Pets and Animals v.37 - 38
Unit 3, Friends v. 39 - 40
Unit 4, Colours and Numbers v. 41 - 42
Unit 5, Clothes v. 43 - 45
Unit 6, Hobbies v. 46 - 47
Unit 7, Weather and Seasons v. 48 - 49

Hur?

Genom att läsa och lyssna på texter ur läromedlet Happy varje vecka utvecklar eleverna sina engelska kunskaper. Eleverna kommer även öva på att tala engelska i olika vardagsnära situationer. Vi kommer utmanas genom olika svårighetsnivåer. 

Eleverna kommer få öva på glosor både i skolan och i hemmet. Eleverna kommer öva läsförståelse, grammatik likväl som hörförståelse genom "Workbook". De kommer även träna på att följa instrtuktioner. 

 

Bedömning:

- glosförhör

- muntliga och skriftliga övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: