👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5 Norden

Skapad 2019-08-27 14:47 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Geografi
”Människor i Norden liknar varandra. Vi har en gemensam historia, vi förstår varandra, vi samarbetar och känner samhörighet på många sätt. Men är vi så lika egentligen?”

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att varje elev ska…

… få kunskap om hur vi använder det berget, skogen, vattnet och marken ger,
… kunna reflektera över hur naturlandskapet påverkar människors liv och hur   
      människors liv påverkar naturen,
… kunna använda kartboken som ett verktyg samt tillägna sig grundläggande   
     
kunskap om nordisk namngeografi,
… tillägna sig och använda geografiska ord och begrepp.

I undervisningen kommer vi att…

… arbeta med kartboken,
… läsa och skriva om de nordiska länderna,
… titta på serien Geografens testamente,
… lära oss centrala ord och begrepp,
… bekanta oss med de nordiska språken.

 

Detta ska bedömas

Se bedömningsmatris.

Uppgifter

 • Prov Norden 3/10

 • Prov Norden 3/10

 • Norden bedömningsuppgift torsdag 3/9

 • Norden bedömningsuppgift torsdag 3/9

 • Kartprov Norden

 • Norden kartprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge

Matriser

Ge
Geografi åk 5 Norden

Insats krävs
Gotagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kartkunskap
Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Norden.
Naturlandskap och kulturlandskap
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Naturens påverkan på var vi bor
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.