Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema ht 2019

Skapad 2019-08-27 15:01 i Främbyskolan Falun
Grundskola 1 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med sagor, hur är en saga uppbyggd, vilka figurer brukar finnas med i sagor. Vi kommer både att läsa sagor och att träna på att skriva egna sagor.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Lyssna och läsa olika texttyper.

Skriva olika texttyper.

Samtala om texter.

Konkretisering av mål

När vi arbetar med sagotemat kommer du att få träna på:

*Att lyssna och känna till kända sagoklassiker, tex Hans och Greta, Snövit, Bockarna Bruse.

*  Att träna på att förstå hur en berättelse är uppbyggd, med början, handling och slut.

* Att formulera och skriva egna sagor.

* Att utveckla din  läsförståelse, både genom att lyssna till gemensam läsning och att läsa själv.

* Att träna på att göra personbeskrivningar.

Arbetssätt:

Vi kommer att inleda vårt sagotema med olika kooperativa övningar där vi genom samarbetsövningar inventerar vilka sagofigurer/berättelser vi känner till.

Vi kommer att läsa kända sagor så som Snövit, Askungen och Hans och Greta.

Vi kommer att läsa sagan om bockarna Bruse för att träna förståelse för en berättelses uppbyggnad. Vi kommer även att läsa 

om bockarna Bruse i badhuset och börjar skolan. Efter det får du skriva en egen saga om bockarna Bruse.

Vi kommer att prata om vilka olika sagokaraktärer det finns och vad som kännetecknar dem. Du kommer att få träna på att göra personbeskrivningar. När vi pratar om olika karaktärerna kommer vi att se några avsnitt av Trolltider.

Vi kommer tillsammans att läsa och diskutera boken om Nelly Rapp i Bergakungens sal.

När vi skriver arbetar vi även med bokstavsformer, mellanrum mellan orden och skiljetecken.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* Delta i samtala och svara på frågor kring lästa texter.

* Berätta och eller skriva en berättande text med början handling och slut.

* Följa skrivregler så som användandet av gemener/versaler, tydliga mellanrum mellan orden samt skiljetecken.

* Skriva läsligt för hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: