Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Akustik och Optik

Skapad 2019-08-27 15:02 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Alla har någon gång funderat på varför man hör tåget komma mot perrongen före man ser det och varför jag inte hör visselpipan som min hund hör. Vad betyder egentligen ’prata högre´ och varför är buller för vissa, skönsång för andra? Eller är det något man bara säger?

Innehåll

Lokal Pedagogisk planering för åk 8 i fysik

Akustik & Optik

Varför: ” Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka världen” Lgr 11

Alla har någon gång funderat på varför man hör tåget komma mot perrongen före man ser det och varför jag inte hör visselpipan som min hund hör. Vad betyder egentligen ’prata högre´ och varför är buller för vissa, skönsång för andra? Eller är det något man bara säger?

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·         använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

·         genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

·         använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Vad? Följande begrepp kommer du att få lära dig mer om

·      Ljud, vibrationer och ljudvågor

·      Ljudets hastighet

·      Eko

·      Frekvens och resonans

·      skillnaden mellan infraljud och ultraljud

·      akustik – mattor och gardiner dämpar ljudet

·      enheten decibel, ultraljud och infraljud

·      örats uppbyggnad och de olika delarnas funktion

·      Ljuskälla, skugga, speglar, reflexion, konvex, konkav, brännpunkt, brytning, totalreflexion, prisma, lins, fokus, brännvidd, spektrum, infrarött, ultraviolett, synligt ljus

·      ögats uppbyggnad och de olika delarnas funktion

 

När: vecka 35-38

Hur: Genomgångar, laborationer, diskussioner, övningar. 

Redovisning/bedömning: Läxförhör, laborationer, delta i diskussioner och övningar, prov

Lektionsplanering

Vecka

Innehåll

 

35

Uppstart fysik - ljud, genomgång av LPP.

Ljudets egenskaper - Ljudvågor, Ljudets hastighet, Eko

Film: Vi lär oss om: Ljud (10 min) www.sli.se

Ljudvågor – Hög och låg frekvens, resonans

 

Örat – hörseln, hur vi uppfattar ljud? Hörselskador, ljudnivå, ultraljud och infraljud

Film: Örat, vilket verktyg! www.sli.se

Lab: Stämgafflar och resonans

 

 

s.64-69

 

 s. 70-72

 

s. 73-76

36

Läxförhör på begreppen: frekvens, resonans, ultra/infraljud, ljudnivå och hörselskador s. 70-72, 74-76

 

Optik – Ljusets egenskaper

 

Lab: Ljudmiljö – mäta buller

 

 

 

 

s. 86-88

 

37

Tisdag: Inspirations-

dag

Ljusets reflexion

Ljusets brytning

 

Lab: Optiklaborationer

 

s. 89-91

s. 92-94

38

Ögat – synfel, spektrum och färger

Plussidor: Ljusstyrka, laserljus

Lab: Optiklaborationer

PROV Akustik s. 66-76, och Optik s. 86-94, 95, 97, 102-103,

egna anteckningar och laborationer

 

s. 95, 97

s. 102-103

39

Biologi

 

 

 

  

E

C

A

U2

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

U4

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

B2

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och

samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

B4

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

B5

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors

levnadsvillkor.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: