👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 kap 1 Tal

Skapad 2019-08-27 15:20 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 Matematik
För att nå målen får du i det här kapitlet träna/göra/lära följande • om olika talsystem • hur vårt talsystem är uppbyggt • om delbarhet och om att faktorisera tal • att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten • att räkna med de fyra räknesätten • att skriva tal i decimalform • att multiplicera och dividera med 10,100 och 1000 • att avrunda tal • att göra överslagsräkning

Innehåll

Undervisningens innehåll

För att nå målen får du i det här kapitlet träna/göra/lära följande

 • om olika talsystem
 • hur vårt talsystem är uppbyggt
 • om delbarhet och om att faktorisera tal
 • att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten
 • att räkna med de fyra räknesätten
 • att skriva tal i decimalform
 • att multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • att avrunda tal
 • att göra överslagsräkning

 Fördjupning

 • Lära dig mer om talsystem
 • Lära dig mer om primtal och sammansatta tal
 • Faktorisering
 • Huvudräkning på olika sätt
 • Beräkna med överslagsräkning

 I undervisningen kommer följande att ingå

 • Faktagenomgångar
 • Enskilt arbete
 • Diskussioner i grupp
 • Avsnittet kommer att avslutas med ett prov

 Ni kommer att jobba med:

 1. Uppgifter i boken enligt egen planeringen mot veckans mål
 2. Genomgångar och läxor enligt nedan
 3. För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget arbetas med svart kurs och därefter fördjupningsboken. 

V

Tisdag

Torsdag

Fredag

Veckans mål

Läxa

34

 

Utdelning av nya böcker

Lekt 1                    -ALP-test

Lekt 2                   Olika sätt att skriva tal

Olika sätt att skriva tal

 

 

 

 

 

Grön sid. 8-9

 

 

 

 

 

Grön sid. 8-9

 

 

35

Lekt 1

Tiosystemet

De fyra räknesätten

Lekt 2   Klassdag  LÅKA

Fotografering

Lekt 1 o 2

Räkneuppställning-häfte

Repetition 1 sid 274

 

Tiosystem

 

De fyra räknesätten:         -Addition              -Subtraktion

1. Räkneupp-ställningshäfte

(add + sub)

2. I fas med planeringen planeringen

3. Repetition 1

 

Blå sid. 31

 

Häfte och Repetition 1 sid 274

 

 

 

Grön sid 10-11

 

Häfte och Repetition 1 sid 274

 

 

36

Lekt 1  Delbarhet

Lekt 2      Primtal och sammansatta tal

 

Tal i decimalform:

Tiondelar och  hundradelar

Lekt 1 och 2

Tal i decimal-form: Tusendelar

Decimaltal

De fyra räknesätten: -multiplikation            -division

Delbarhet och om att faktorisera tal

Tal skrivna i decimalform

De fyra räknesätten: (mult och div)

1. Räkneupp-ställningshäfte (mult och div

2.I fas med planeringen

 

 

Blå sid. 33

Blå sid. 34-35

Blå sid. 36-37

 

 

 

Grön sid 12-15

Grön sid 16

Grön sid. 17-19

 

 

37

Lekt 1

Multiplikation

Med 10,100 och 1000

Lekt 2

Dividera med 10, 100 och 1000

Avrunda heltal Avrunda decimaltal

 

Lekt 1 och 2

Överslagsräkning

Multiplicera och dividera med 10,100 och 1000

Att avrunda tal

Överslagsräkning

1 Mult.tabell

2 I fas med planeringen

A

Blå sid. 38

Blå sid. 39

Blå sid. 40

 

 

 

Grön sid. 20-21

Grön sid. 22-23

Grön sid. 24-25

 

 

38

Lekt 1     Diagnos   Mult.test

Lekt 2          Rätta diagnos

Repetition 5

Röd/Blå kurs

Röd /blå kurs

 

 

39

Prov del A

Röd/Blå kurs 

Prov del B

 

 

40

Lekt 1
Screening

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Matematik kap 1 Prov B

 • Matematik kap 1 Tal Prov A

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9