Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall för Orusts förskolor 2019/2020

Skapad 2019-08-27 15:26 i TOM SKOLA Orust samtliga Förskolor Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema/projektet.....

Innehåll

Rödmarkerad text är stöd och tas bort då planering är klar och skall publiceras. 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Beskriv barnens intressen, här tänker du/ni utifrån gruppens behov och pedagogens ansvar. 
(Ingen information av känslig art, allmänt hållen)
Beskriv framgångsfaktorer från vårens utvärdering och analys, underlaget ligger till grund för årets kommande planering. 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att..
 

 • Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.
 • Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor
 • Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av
 • Pedagogens medforskande förhållningssätt

Omsorg, utveckling och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att

 • Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a.. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.
 • Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor
 • Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av
 • Pedagogens medforskande förhållningssätt

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att

 • Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a.. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.
 • Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor
 • Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av
 • Pedagogens medforskande förhållningssätt

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: