Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1

Skapad 2019-08-27 15:29 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbete med trafik i år 2
Grundskola 1 – 2 Samhällskunskap

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ”… syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på … samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är … miljömässiga, rättsliga… aspekter centrala.”och ”…ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv…”.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna sin förmåga att ”reflekterar över hur individer och samhällen… samverkar.”

Arbetssätt och undervisning

• Vi reflekterar över varför och för vem trafikregler finns och konsekvenserna av att inte ha eller att inte följa dessa regler. • Gemensamt arbete med trafikkalendern. • Vi lär oss om trafikmärken i närmiljön som berör eleverna genom att gå ut i närtrafiken och göra en inventering. • Vi lär oss om hur man agerar som fotgängare i trafiken. • Vi lär oss om cyklar och hur man agerar som cyklist i trafiken. • Vi lär oss om lagar som berör eleverna i trafiken. • Vi lär oss om reflexer.

Undervisningen är grundad i ett etiskt perspektiv genom att eleverna får lära sig hur vi agerar i trafiken och vilka regler som gäller i trafiken. (kap 1 sid 10)

Visa vad du lärt dig

 1. Diagnos på de vanligaste trafikmärkena i elevernas närmiljö t ex övergångsställe, cykelbana, gångbana och stoppskylt.

Tidsram

Detta arbete kommer att pågå under 4-5 veckor 

Bedömning

Vi kommer bedöma: Att du kan identifiera riskfyllda trafikplatser i din närmiljö. Att du kan ge exempel på hur man kan minska riskerna i trafiken genom ett säkert beteende i trafiken. Att du förstår de vanligaste trafikmärkenas betydelse.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: