Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1

Skapad 2019-08-27 15:31 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Pp i arbetsområdet Trafik för åk 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Matematik
I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken och trafikregler.

Innehåll

Tidsåtgång: ca 4 veckor

Centralt innehåll

 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Enkla diagram för att sortera data

 

 

Konkretisering av innehåll

I arbetet om trafik får eleven lära sig:

 • några vanliga trafikmärken runt skolan.
 • några trafikregler t ex gå på vänster sida, gå säkert över gatan.
 • hur och varför man bör använda reflex och cykelhjälm.
 • hur en säker cykel bör vara utrustad.

Arbetssätt / Undervisning

Vi:

 • målar trafikmärken och lär oss vad de betyder.

 • göra egna trafikmärken

 • gör trafikpromenader för att träna på att gå över gatan och att gå på rätt sida samt titta på trafikmärken i närområdet.

 • samtalar om olika trafiksituationer runt skolan.

 • gör en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå och cykla).

 • samtalar om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.

 • ser avsnitt från Gatusmart om reflexer och säkra cyklar, m fl.

 • se på Trygg i trafiken på SLI

 • räkna fordon utanför skolan och göra diagram av detta.

 • gör uppgifter kopplat till trafikkalendern

Bedömning

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång när eleven berättar, ritar och går trafikpromenader.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: