Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förundervisningen HT 2019

Skapad 2019-08-27 15:55 i Nyängen Mariehamn
Förskolan Åland
Grovplanering för förundervisningen höstterminen 2019.

Innehåll

Förundervisningen börjar 2/9.

 

Barnen är indelade i tre grupper avdelningsvis. Förundervisningen pågår kl. 10.00 - 10.45 måndag-torsdag. Lärandet pågår dock under hela dagen, som i tex. på/avklädning, matsituationen, sociala relationer m.m.

Förundervisningsbarnen träffas även kl. 12.00 - 12.45 i blandade grupper, där ligger fokus på socialt samspel med olika aktiviteter.

I förundervisningen ligger fokus på språk, matematik och social mognad.

Vecka 36:

 • Uppstart av förskola, förberedelser och genomgång. 

Vecka 37 - 38:

 • Lyssna
 • Visuell - motorisk samordning

Vecka 39 - 41:

 • Språk: Rim och ramsor
 • Matematik: Matematiska begrepp

Vecka 42 - 43:

 • Språk: Meningar
 • Matematik: Matematiska begrepp

Vecka 44 - 46:

 • Språk: Ord
 • Matematik: Matematiska begrepp

Vecka 47 - 49:

 • Språk: Stavelser
 • Matematik: Matematiska begrepp

Vecka 50 - 51:

 • Aktiviteter med julteman

 

 

Med reservation för förändringar! 

Kopplingar till läroplanen

 • Förmågan att leka och fantisera är en förutsättning för abstrakt problemlösning, t.e.x. inom matematiken och i lekens samspel utvecklas språk och begreppsbildning. En lekfull inställning främjar kreativitet och uppfinningsrikedom.
  Fsk Åland
 • Social och emotionell fostran har som mål att varje flicka och pojke ska sätta ord på och förstå sina egna känslor och samtidigt ta hänsyn till varandra. Målet är att barnet ska fungera i grupp, utvecklas mot att kunna styra de egna impulserna. De vuxna ska aktivt vägleda barnet i daghemmets alla vardagssituationer så att det lär sig samspela med andra.
  Fsk Åland
 • Målet för barnets sociala utveckling är att barnet kan anpassa sig till gruppens rutiner och regler, visa självständighet i vardagliga aktiviteter som måltider, hygien och påklädning och ta vara på sina tillhörigheter. I kontakten med andra barn betonas förmågan att i leken utveckla vänskap med andra barn, dela på saker och lösa konflikter på ett bra sätt. Barnet ska vägledas till att följa reglerna i spel och lekar.
  Fsk Åland
 • Målet är att barnet ska kunna koncentera sig och slutföra de uppgifter det får, hantera besvikelser utan att förstöra för sig själv och de andra barnen.
  Fsk Åland
 • att man lyssnar på varandra och övar att samtala med turtagning
  Fsk Åland
 • det skrivna ordet i olika sammanhang som kan väcka den egna lusten att lära sig läsa och skriva
  Fsk Åland
 • att utveckla sin språkliga medvetenhet genom lek och sång, rim och ramsor och rörelselekar
  Fsk Åland
 • att upptäcka enkla matematiska fenomen i vardagen
  Fsk Åland
 • att sätta ord på matematiska tankar, argumentera för dem i en atmosfär där alla lyssnar och intresserar sig för varandras förslag till lösningar på problem
  Fsk Åland
 • grundläggande matematiska begrepp så som lägga ihop, ta bort, dela, mer, mindre osv.
  Fsk Åland
 • rikliga övningstillfällen att stärka taluppfattningen i talområdet 0-10, samt ordningstalen upp till tio
  Fsk Åland
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: