Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, djur och natur Åk1 lå 19/20 Gunnesboskolan

Skapad 2019-08-27 15:58 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Teknik NO (år 1-3) Bild Svenska
Du kommer att få lära dig hur naturen ser ut och hur djur lever under olika årstider. Du kommer att få göra experiment med luft och vatten.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att
- ha gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever.
- arbeta på olika sätt så du kan hitta det sätt som passar dig.
- gemensamt planera undervisningens innehåll och redovisningsformer
- göra olika experiment, observationer och dra slutsatser.
- dokumentera arbetet på olika sätt, t.ex. fotografera, filma, rita egna bilder, skriva enkla texter.
- göra naturstudier.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att
- ha gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever.
- arbeta på olika sätt så du kan hitta det sätt som passar dig.
- gemensamt planera undervisningens innehåll och redovisningsformer
- göra olika experiment, observationer och dra slutsatser.
- dokumentera arbetet på olika sätt, t.ex. fotografera, filma, rita egna bilder, skriva enkla texter.
- göra naturstudier.
 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi gör bedömningar i form av en matris. Se nedan.
Vi kommer att bedöma din förmåga att:
-  använda dig av din dokumentation i diskussioner/samtal
- associera till olika bilder och tankar när du lyssnar på musik
- delta och dra slutsatser i experiment med friktion/tyngdkraft

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: