Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Förskoleklass Ht- 19

Skapad 2019-08-27 16:03 i Surteskolan Ale
Grundskola F Matematik
Vi kommer att arbeta med laborativt material och bilder. Vi samtalar och löser matteproblem både i grupp och enskilt. Vi spelar spel och arbetar med arbetsblad.

Innehåll

Syfte

I ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

 • Sortera och klassificera
 • Läge, riktning, rum och form
 • Jämföra och mäta

Undervisningen

Vi läser sagan ”Hur många stjärnor finns det?” och utifrån den arbetar vi med:

Sortera och klassificera

Egenskaper; färg, form, storlek, material. Väder. Stapeldiagram med barn, material och på papper. Sortera efter stavelser/antal klapp. Årstider.

Läge, riktning, rum och form

Följa en instruktion gällande rumsuppfattning. Geometriska former. Läges- och riktningsord. Vägmärken.

Jämföra och mäta

Jämföra – lättast/tyngst, kortast/längst. Avläsa enkelt diagram. Händelser i tidsföljd. Ordna i serier. Jämförande ord och begrepp. Mäta sig och sina kroppsdelar. Olika måttenheter. Väga med balansvåg. Tidsord och begrepp. Födelsedagar. Klockan.

Sociala mål

Dessa mål jobbar vi med integrerat i all verksamhet

 • Kommunikation
 • Empati
 • Samarbete
 • Demokrati
 • Ansvar
 • Självständighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: