Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Math Blic 1 Autumn Term

Skapad 2019-08-27 16:21 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
Purpose of Lgr11: "Teaching mathematics should aim for students to develop mathematical knowledge and the use of mathematics in everyday life." "Teaching should help students develop knowledge to formulate and solve problems." "Through education, students should be given the opportunity to develop familiarity with basic mathematical concepts and methods. "

Innehåll

Goals

To be able to count from 0-20.

To be able to understand the properties of numbers, place value, and math symbols in terms of counting, drawing, and writing.

To be able to choose and use appropriate mathematical methods like addition and subtraction.

Activities in the Unit Include: 

Understanding and use of numbers

Write the numbers correctly and work with the numbers 1-12
Natural numbers 0-12, count, draw, write
positioning of numbers 0-20 on number lines
The concepts more / fewer
Symbols =, <,>
Parts  of a whole and parts of a number (simple fractions)
Problem solving
Money 0-20
Addition, math expressions, addition with three terms, as well as on number lines
Subtraction, with two or three terms as well as on number lines
The connection between addition and subtraction

Algebra

The meaning of the equal sign
Which term is missing 2 + __ = 3
Continue a geometric pattern

Geometry

Tangram
Draw simple figures from a grid using symmetry in pictures and nature

Probability and statistics

Bar chart, fill in, compare, talk about results and conclusions

Problem solving

Money, calculate the amount and amount left.
Make a counting story
Formulate math expressions based on a counting story.

How the Learning Will be Assessed

How should we learn this?
You should work collaboratively, participate in discussions, play games and skills in your book.

What will be assessed:

What we are working on during the autumn term is the basis for attaining the following knowledge requirements in grade 3:

How to show what you can:
In the daily work.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1A

You can

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Kapitel 1
Show relationships between numbers and numbers 0-10
Understand the numbers 0, 1, 2, 3. Recognize the numbers, count and draw them. Use partitioning or splitting up numbers.
Use More, fewer, as many
Use Equal to, less than, bigger than
Use a Number line
Kapitel 2
Write and count using addition
Understand the numbers 4, 5. Recognize the numbers, count and draw them. Use partitioning or splitting up numbers.
Understand Counting Stories
Write and count using subtraction
Count Money using 1 kronor and 5 kronor. Calculate amounts in kr using addition and subtraction
Kapitel 3
Understand the numbers 6, 7, 8. Recognize the numbers, count and draw them. Use partitioning or splitting up numbers.
Demonstrate the Commutative law of addition
Make connections between addition and subtraction.
Do subtraction by addition (Compliments method)
Do addition and subtraction with multiple terms
Kapitel 4
Understand the numbers 9 and 10. Recognize the numbers, count and draw them. Use partitioning or splitting up numbers.
Find the missing term
Demonstrate Friends of 10 (numbers that add up to 10)
Write equations using addition and subtraction
Make connections between splitting up numbers and finding the missing term.
Kapitel 5
Understand the numbers 11 and 12. Recognize the numbers, count and draw them. Use partitioning or splitting up numbers.
Use make graphs and interpret them.
Blended
Make patterns
Build tangrams
Draw simple figures
Problem solve
Do mental arithmetic

Ma
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: