Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk9 (kap1)

Skapad 2019-08-27 16:54 i Förslövs skola F-9 Båstad
Taluppfattning
Grundskola 9 Matematik
Vi använder siffror för att skapa tal och tal för att lösa problem i vår vardag/skolarbetet och på blivande jobb. Efterhand som problemen blivit svårare har våra talmängder utvecklats så att vi kan lösa även de svårare problemen...

Innehåll

Begreppslista:

 • Naturliga tal [0,1,2,3...]
 • Heltal [...-2,-1,0,1,2,3...]
 • Negativa tal [...-3,-2,-1]
 • Rationella tal
 • Irrationella tal
 • Reella tal
 • Decimalta
 • Motsatta tal
 • Potens
 • Bas
 • Exponent
 • Tiopotens
 • Grundpotensform
 • Prefix

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: