Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken i vardagen

Skapad 2019-08-27 19:11 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer att upptäcka hur människans behov har drivit på utvecklingen av tekniken.

Innehåll

Syfte

uAtt visa hur vi människor har löst några grundläggande behov med hjälp av teknik.
uAtt ge underlag för diskussioner om drivkrafter bakom teknikutveckling.
uAtt ge konkreta exempel på hur tekniken har förändrats över tid.
uAtt berätta om några delar i ett tekniskt system (vatten).

 

uAtt väcka intresset för teknik genom att få ta del av olika uppfinningar.
Kunskapsmål
uDu ska kunna förklara hur några tekniska system i hemmet, teknik i våra kläder och teknik som håller oss rena fungerar samt hur de ingående delarna samverkar. I ditt resonemang visar du på andra liknande lösningar.
uDu ska kunna dokumentera med väl utvecklade skisser där intentionen framgår och där skissen och modellen överensstämmer mycket väl.
uDu ska kunna föra välutvecklade resonemang kring hur människans behov har drivit teknikutvecklingen framåt och ge exempel. 
Begrepp
uBrunnsvängel
uArkimedes skruv
uVattenverk
u”Slit och släng
uÅtervinning
uÅterbruk
uSkiss
 

 

Uppgifter

  • Tekniken i vardagen - odling och matlagning

  • Tekniken i vardagen - odling och matlagning

Matriser

Tk
Tekniken i vardagen

På väg
E
C
A
Jag kan beskriva och ge exempel.
Jag kan med stöd beskriva och ge exempel på tekniska system i hemmet, teknik i våra kläder och teknik som håller oss rena samt hur några ingående delar samverkar.
Jag kan beskriva och ge exempel på tekniska system i hemmet, teknik i våra kläder och teknik som håller oss rena samt hur några ingående delar samverkar.
Jag kan förklara hur några tekniska system i hemmet, teknik i våra kläder och teknik som håller oss rena fungerar samt hur de ingående delarna samverkar.
Jag kan förklara hur några tekniska system i hemmet, teknik i våra kläder och teknik som håller oss rena fungerar samt hur de ingående delarna samverkar. I sitt resonemang visar eleven på andra liknande lösningar.
Jag kan resonera
Jag kan med stöd föra enkla resonemang och med stöd ge exempel på några behov som människan tillfredsställt genom teknisk utveckling.
Jag kan föra enkla resonemang och ge exempel på några behov som människan tillfredsställt genom teknisk utveckling.
Jag kan utifrån konkreta exempel föra utvecklade resonemang kring hur människans behov har drivit teknikutvecklingen framåt.
Jag kan föra välutvecklade resonemang kring hur människans behov har drivit teknik- utvecklingen framåt och ge exempel.
Jag kan dokumentera
Jag kan med stöd dokumentera med enkla skisser där intentionen till viss del framgår. Skissen och modellen stämmer till viss del överens
Jag kan dokumentera med enkla skisser där intentionen till viss del framgår. Skissen och modellen stämmer till viss del överens.
Jag kan dokumentera med utvecklade skisser där intentionen framgår. Skissen och modellen stämmer överens relativt väl
Jag kan dokumentera med väl utvecklade skisser där intentionen framgår. Skissen och modellen överensstämmer mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: