Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2019-08-27 19:36 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning, addition och subtraktion

Innehåll

 Arbetsområde: Taluppfattning och tals användning (addition och subtraktion)

 

 

 

 

Centralt innehåll (Lgr11)

 

 

 

Taluppfattning och tals användning

 

 •  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal /…/, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

 

 

 

Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

 

Förmågor (Lgr11)

 

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik

 

 

 

Centrala begrepp

 

 • Siffror, tal.
 • Platsvärde
 • Utvecklad form
 • Udda tal, jämna tal
 • Tallinjen.
 • Addition, subtraktion.
 • Term, summa, differens.
 • Uppställning, minnessiffra.
 • Avrundning.

 

Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med:

 

 • taluppfattning (att förstå, kunna använda, jämföra och dela upp olika typer av tal)
 • huvudräkning (att räkna ut saker i huvudet)
 • platsvärde, talsorter och positionssystemet (ental, tiotal, hundratal, tusental o.s.v.)
 • avrundning (”ungefär hur mycket”)
 • tallinjer (linjer som visar tal med olika långa ”hopp”)
 • addition (+)
 • subtraktion (-)

 

 

 

Det kommer vi göra genom att:

 

 • spela mattespel och göra huvudräkningsövningar muntligt
 • ha gemensamma övningar på tavlan
 • skriva ner viktiga förklaringar i mattehäftet
 • arbeta med egen träning i matteboken
 • ha genomgångar och diskussioner

 

 

 

Efter att vi har arbetat med dessa områden är målet att du ska kunna:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000.
 • pricka in tal på en tallinje och bekanta sig med avrundning.
 • räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: