Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Matematik - Talsystem i världen

Skapad 2019-08-27 19:57 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
“Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.” (kursplanen matematik)

Innehåll

Talsystem i världen

 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.” (kursplanen matematik)

Redovisningsform:

Muntlig redovisning i grupp. Planschformat i A3. Bedömningsform:

2 stars and 1 wish från grupp till gruppTidsåtgång:

v. 35-36. Arbete och framställan v. 35-36, redovisning sista lektionen v. 36

 

Arbetsgång:

Titta på första filmerna på studi som handlar om olika talsystem.

Fundera kring följande två frågeställningar:

  1. Vad är det binära talsystemet och hur fungerar detta?

  2. Varför tror du att vi har tiotalssystemet i västvärlden idag?

 

Sedan kommer ni att bli indelade i grupper. Ert gemensamma uppdrag i gruppen blir att hitta på ett nytt, eget talsystem. Detta talsystem ska vara världsrevolutionerande och helt klart det bästa som någonsin uppfunnits. Talsystemet ska ni sedan redovisa inför klassen på ett större pappersark som vi kan sätta upp i klassrummet. 

 

Se till att få med följande punkter i er redovisning:

  • Hur är ert talsystem uppbyggt?

  • Vilka symboler använder ni er av?

  • Varför är just ert talsystem det som världen bör ta över? Argumentera!

  • Från vilka tidigare talsystem har ni funnit inspiration? På vilket sätt?

  • Hur omvandlar man mellan ert talsystem och tiotalssystemet?

 

För att få inspiration kan ni titta på följande länkar::

https://www.youtube.com/watch?v=1wG6V5qRDno

http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/talsystem

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKw3DyZvQso

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: