👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bära eller brista åk 7

Skapad 2019-08-27 20:09 i Palmbladsskolan Uppsala
Planering för ämnesområdet hållfasthet för åk 7.
Grundskola 7 Teknik
Ofta gör det inte så mycket att saker går sönder, men ibland innebär det katastrof. Saker som inte får gå sönder utformas med tanke på hållbarhet utan några svaga punkter. Avgörande är vad det är gjort av, vilken form det har och vilka krafter det utsätts för. Vad tänker man på när broar byggs och hur gör man när man bygger en stomme till en friggebod?

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

Lära dig begrepp för att kunna beskriva hållfasta konstruktioner. T ex: balkar, armering, korrugering, sandwichmaterial, ramar, hårdhet, elasticitet, draghållfasthet, tryckhållfasthet.

Du får även lära dig att rita av ett objekt ur tre olika vyer. 

Genomföra praktiska övningar där du visar att du kan använda dina kunskaper för att skapa hållfasta konstruktioner.
Dokumentera och reflektera över dina konstruktionsarbeten.

Begrepp att kunna förklara och resonera kring:

balkar, armering, korrugering, sandwichmaterial, fackverk, ramar, hårdhet, elasticitet, draghållfasthet, tryckhållfasthet

Arbetssätt:

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • diskutera och resonera tillsammans i helklass, par, mindre grupp
 • utgå ifrån filmer
 • bygga praktiskt
 • dokumentera i loggbok

 

Du kommer bedömas :

- Kontinuerligt under lektioner och vid bygge av friggebodsstomme samt dokumentation du gör. 

- Prov i slutet av området på begreppen och teknisk ritning.

 

Uppgifter

 • Bygga en friggebodsstomme

 • Att läsa inför provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Material & deras användning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.