Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte på nätet

Skapad 2019-08-27 20:45 i Floby Skola Falköping
Det första inledande arbetsområdet i årskurs sju där eleverna ges möjlighet att visa nivån de ligger på men även utveckla sina gestaltande texter i små korta texter med tydligt fokus på en del av texten. Eleverna får även träna på att läsa de stycken de skrivit högt och diskutera dem i helklass sedan för att skapa en vana vid att prata om andras texter på ett positivt och konstruktivt sätt samt skapa rätt förutsättningar vid framtida muntliga presentationer.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska i arbetsområdet med möte på nätet träna på att komma igång med skrivandet och utveckla språket efter olika sammanhang genom den berättande texten.

Innehåll

Vi kommer att dela upp området i små delar där vi varvar arbetet genom att arbeta tillsammans, i par men också enskilt. Varje del så som personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, få med personlighet och att skriva dialog synliggörs och modelleras för att eleverna tydligt ska veta vad som förväntas av dem. Slutuppgiften innebär att de ska väva samman det vi arbetat med i en egen text som tar vid där vår gemensamma slutar. 

Uppgifter

 • Möte på nätet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Möte på nätet

E
C
A
INNEHÅLL
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en fortsättning på ursprungstexten.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en fortsättning på ursprungstexten.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en fortsättning på ursprungstexten.
STRUKTUR
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och strukturen tydlig. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är välutvecklad.
SPRÅK OCH STIL
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom arr vara varierad och träffsäker.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
SPECIFIKT FÖR SLUTUPPGIFTEN
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Eleven beskriver miljöer, händelser och personer på ett enkelt sätt. Ordvalet för att få fram känslor och stämningar är enkelt. Eleven skriver gestaltande dialoger på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver miljöer, händelser och personer på ett utvecklat sätt. Ordvalet för att få fram känslor och stämningar är utvecklat. Eleven skriver gestaltande dialoger på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver miljöer, händelser och personer på ett välutvecklat sätt. Ordvalet för att få fram känslor och stämningar är välutvecklat. Eleven skriver gestaltande dialoger på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: