Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, du - vi tillsammans!

Skapad 2019-08-27 22:10 i Nygårdens förskola Ale
Under Läsåret 15/16 ska vi på ett lekfullt sätt arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis. Detta utifrån 10 små kompisböcker (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur).
Förskola
Tio små kompisböcker

Innehåll

 1. Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 
 • Prata med varandra
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp 
 • Lugna ner sig 

   

Vad/ När/ Vem/ (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.
När: Vid samlingen och olika projekt i verksamheten.
Vem: Pedagoger och barn

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis. Vi använder oss av samlingar kopplade till "Tio små kompisböcker", samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten. 

Vi leker gemensamma lekar och har samarbetsövningar för att stärka individen och barngruppen.

Vi dokumenterar på våra väggar på avdelningen samt på unikum

Utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: