Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi 7A ht20

Skapad 2019-08-27 23:02 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Biologi
Ekologi är vetenskapen om hur allt levande hänger samman. Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. Ordet ekologi betyder "läran om huset" och huset syftar på jordklotet, vårt unika hem. Med kunskaper om samspelet mellan alla levande varelse, får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, med respekt och kunskap om miljö.

Innehåll

 

Läromedel
Vi kommer att använda oss av Biologi Direkt. Sidor som behandlas är
s. 5-9
s. 94-117
s.350-367

Mer information som man kan både läsa och lyssna på:

https://www.studi.se/

https://biologi.ugglansno.se/


Under lektionerna kommer du även att ta anteckningar.

 

När du arbetat med detta avsnitt kan du:

 • Vad som är gemensamt för allt levande
 • att allt levande består av celler med gener
 • redogöra för fotosyntesen och cellandningen
 • förklara skillnaden mellan en producent och en konsument och kunna ge exempel på sådana
 • beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid
 • beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare
 • ge exempel på hur parasiter kan få tag i sin föda
 • ge exempel på hur olika organismer försöker att undvika att bli uppätna
 • förklara varför det finns konkurrens i naturen
 • ge exempel på hur samarbete kan löna sig
 • ge några exempel på konkurrens och samarbete
 • ge exempel på olika kretslopp i naturen tex kol och vatten


Viktiga begrepp:

fotosyntes, cellandning, art, ekosystem, nedbrytare, miljöfaktorer, population (vad som påverkar storleken), organism, konsument, producent, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, 10% tillväxt, vattnets kretslopp, kolets kretslopp, revir, konkurrens, symbios, samarbete, kamouflage och mimikry, parasit, nisch

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske dels genom löpande genom muntliga diskussioner, laborationer samt övningar och inlämningar, vi avslutar avsnittet med ett skriftligt prov

 

Planering

v. 34 Introduktion ekologi. Vad är liv?
                      s.5, 8-9

v. 35 Celler. Fotosyntes och cellandning.
                      s.6-7. 96-98

v.36 Ekosystem.
                      s.354-358, 364-367?

v.37 Näringskedjor, näringsväv och näringspyramid
                      s.99-104

v.38. Konkurrens och samarbete.
                      s.105-117

v.39 Kretslopp.
s. 350-353    

v.40 Repetition

v.41 Prov ekologi måndag 5/10.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: