Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugan, pedagogisk planering, integritet, HT 19 v.36-37

Skapad 2019-08-28 12:12 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering

 

 VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Skolverket betonar vikten av barns rätt till kroppslig integritet i förskolan "Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska respekteras, i den dagliga omsorgen" (Skolverket, 2019, s.7). Genom att barn får lära sig om kroppslig integritet, kan förskolan hjälpa till att förebygga och hjälpa barn att nu och i framtiden berätta om utsatthet. 

  

 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Under denna period kommer undervisningen handla om integritet, känslor och kroppsgränser. 

 

Undervisningen kommer också att handla om barns rättigheter, där vi uppmärksammar barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. Finns det bra och dåliga hemligheter? Måste man kramas om man inte vill? Detta är några frågor som vi kommer samtala och reflektera kring.

 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Tillsammans med Babblarna gör vi olika integritetsövningar. Vi övar på att teckna och sätta ord på känslor och kroppsgränser för att skapa trygghet i sig själv och i gruppen. 

 

Identitets- och relationsskapande är viktigt, därför delar vi in oss i mindre grupper och övar på kompisregler under lekfulla sammanhang.  

Vi läser och arbetar i mindre grupper med kompisböckerna med hjälp av boksamtal och skapande.

 

Olika känslor, kroppsgränser och barns rättigheter introduceras med hjälp av sånger, ramsor och pedagogiskt material. 

Integritetsövningarna kommer från www.jagvillveta.se

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: