Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-08-28 12:51 i Boda skola Rättvik
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Forntiden betyder människans äldsta historia från stenåldern till järnåldern. För ca 14000 år sedan, efter den långa istiden, kom de första människorna hit upp till Norden. Du få lära dig mer om stenåldern, bronsåldern och järnåldern som fått namn efter vilka redskap som människorna använde.

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde har du utvecklat din förmåga:

 • beskriva vad tidsbegreppen istiden, stenålder, bronsålder och järnålder innebär och vad som är utmärkande för dessa epoker,
 • använda historiska begrepp som hör till dessa epoker
 • jämföra likheter och skillnader mellan barn då och nu
 • samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater
 • kunna avläsa och göra en enkel tidslinje
 • hur man idag kan se spår från dessa tre tider. 

Undervisning

Vi övar genom att:

 • arbeta med en tidslinje
 • förklara, resonera och samtala om ord och begrepp
 • titta på filmer, läsa texter och svara på frågor
 • samla nyckelord och återberätta texter
 • jämföra likheter och skillnader mellan barn då och nu
 • leta efter spår av forntiden i din närmiljö

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva hur människor levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • kunna jämföra livet och samhället då och nu, men även jämföra mellan t.ex bronsålder och järnålder.
 • med hjälp av en tidslinje, kunna visa och beskriva människans utveckling och olika tidsåldrar
 • samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater
 • berätta hur man ser spår från forntiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: