Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivrummet, Zickzack år 4

Skapad 2019-08-28 14:58 i Sunnerstaskolan Uppsala
Vi kommer under läsåret arbeta med sex olika texttyper i svenska. Vi utgår från läroboken Zickzack som bygger på genrepedagogiken.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att utveckla ditt skrivande genom att arbeta med olika texttyper. Du får lära dig mer om olika texttypers syfte och språkliga drag. Efter varje kapitel får du skriva en avslutande text där du visar vad du lärt sig.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT 

 • förstå varför vi använder olika texttyper. 
 • kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till den texttyp vi arbetar med
 • förstå hur olika texttyper är uppbyggda. 
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen.

 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer arbeta med:

 • berättande text
 • återberättande text
 • instruerande text

 Vi kommer träna på förmågan att:

 • förstå syftet med olika texttyper  
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av, och i vilken ordning delarna kommer.
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem.  

Metod:

 • arbete i Skrivrummet
 • skriva gemensamma texter
 • skriva egna texter

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar då vi går igenom hur olika texttyper är uppbyggda och typiska språkdrag. 
 • öva på de typiska språkliga dragen i den text vi arbetar med i Skrivrummet.
 • skriva gemensamma texter med klassen eller i grupp med stöd av läraren.
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp. 

JAG KOMMER ATT BEDÖMA PÅ VILKET SÄTT DU

 • förstår syftet med den aktuella texttypen
 • kan skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
 • kan använda strukturen för den aktuella texttypen
 • kan använda de språkliga drag som är typiska för texttypen 

Du visar vad du kan:

 •  genom att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner
 •  vid skriftligt arbete
 •   i egen skriven text

Grundläggande kunskapskrav

 

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

 

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Uppgifter

 • Gör ett lärloggsinlägg!

 • Gör ett lärloggsinlägg

 • Gör ett lärloggsinlägg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: