Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Bondgården" Knappekullaskolan grundsärskola 2019

Skapad 2019-08-28 15:03 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Naturorienterande ämnen Slöjd Bild Matematik Svenska
Du kommer att få lära dig om bondgårdens djur och våra olika sädesslag samt göra ett besök på en bondgård.

Innehåll

Konkreta mål

- lära sig känna igen bondgårdens djur

- veta hur ser de ut och vad äter de

- veta vad alla medlemmar i djurfamiljen kallas

- veta vad människorna får och använder från djuren

- veta hur djuren låter och känna till deras läten

- känna till något om vad djuren betytt för människor genom tiderna

- känna till våra sädesslag och vad de används till

- berätta något om vad som ingår i arbetet på en bondgård

- nämna några arbetsfordon på en bondgård

 

Du kommer visa att du kan genom att:

- lyssna till och återberätta en faktatext

- återge innehåll i faktafilmer

- samarbeta

- skriva texter

- skapa med hjälp av olika material

- redovisa arbetsuppgifter

- lösa matematiska problem

- visa intresse för ditt lärande

 

Arbetssätt

- besök på Bergums fritidslantgård

- läsa om bondgårdens djur och skriva egna texter

- titta på filmer om bondgårdens djur

- arbeta själv och tillsammans med andra

- redovisa med hjälp av vår tematavla

- skapa djur i olika material

- bondgårdsmatematik

- lyssna till olika typer av texter både fakta och skönlitterära

- intervjua någon som arbetar på en gård

- informationssökning på bland annat internet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier for matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Handverktyg och redskap. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och några träslag.
  Sl  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i elevnära källor.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer.
  Ma   3
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: