Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Samhällsekonomi 9D HT19

Skapad 2019-08-28 15:17 i Torpskolan Lerum
Kurs i samhällsekonomi - Samhällskunskap
Grundskola 9 Samhällskunskap
Detta är ett arbetsområde som ska träna er till att förstå och kunna förklara hur de stora pengaflödena rör sig i ekonomin.

Innehåll

Syfte

Planering

Före provet

Under veckorna fram till provet fredag v. 38 kommer vi att ha föreläsningar, läsa i boken, arbeta med instuderingsfrågor, se på filmer och ha diskussioner för att lära oss.

Undervisningen ska lära er om följande:

 • Ekonomiska system
 • Det ekonomiska kretsloppet
 • Företagsägande
 • Produktionsfaktorer
 • Skatt
 • Konjunktur
 • Inflation
 • Pris/Lönespiral
 • Mervärde och reallöner
 • Globaliserad ekonomi
 • Import/Export
 • Handelshinder

Ni hittar information:

 1. I ert minne från lektionerna

 2. I era anteckningar från lektionerna

 3. Materialet i Google-drivemappen Samhällsekonomi 9D

  https://drive.google.com/drive/folders/0B1YAb5TO090_MEs1UDlBVEVLZm8

 4. På sidorna 240 - 285 i boken SoS Samhälle

 5. Vad handlar det om? Kort förklaring av innehållet
  https://docs.google.com/document/d/1jqa4vvU2r5JflLLthjeZ8No7ApIskPxBu0HbrDicArM/edit

 

 

Provet ska med frågor mäta:

 • Dina kunskaper om ovanstående kunskapsområden

 • Hur bra du har förstått begreppen från området, t.ex. begreppen/namnen på kunskapsområdena.

 • Dina resonemang om förändringar för individer när någon del i kunskapsområdena ovanför förändras. (t.ex. minskad export)

 • Dina resonemang om förändringar för samhället när någon del av kunskapsområdena ovanför förändras. (t.ex. högre inflation)

 • Beskriva samband mellan olika samhällsstrukturer (t.ex. skatt och inflation)
 • Beskriva faktorer (t.ex. egenskaper, hur samhället ser ut eller bakgrund) som påverkar individers möjlighet att påverkan sin egen och andras livssituation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Samhällsekonomi 9D

Samhällskunskap

E-Kunskapskrav
C-Kunskapskrav
A-Kunskapskrav
Kunskaper
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samband-Samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Samband-Individer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: