Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2019-08-28 15:28 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi inleder terminen med att arbeta med mänskliga rättigheter!

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesserCentralt innehåll

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

 

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

 

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

 

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär. 

 

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Undervisning

Genomgångar: läraren går igenom stoffet, förklarar begrepp och svarar på frågor

 

Lärobok: Samhällskunskap 7: vi läser tillsammans och plockar ut viktig information

 

Diskussionsövningar: vi arbetar mycket muntligt i smågrupper

 

 

Bedömning

Du får chansen att visa vad du kan under den vanliga lektionstiden samt på ett läxförhör.

 

Uppgifter

  • Läxförhör

  • Läxförhör

  • Läxförhör

Matriser

Sh
GA Samhällskunskap 7-9

F
E
C
A
SH-7. Mänskliga rättigheter
Förmågan att redogöra för de mänskliga rättigheterna. Eleven kan redogöra för de mänskliga rättigheternas (religionsfrihet, frihet ifrån våld och förtryck etc.) innebörd (att de mänskliga rättigheterna påverkar länders lagstiftning) och betydelse (vad exakt betyder det med lika rättigheter för nationella minoriteter etc.). Dessutom kan eleven ge exempel hur de kränks (att bli satt i fängelse utan rättgång etc.) och främjas (genom att det lagstiftas för kvinnlig rösträtt) i olika delar av världen (Västeuropa, baskiska Spanien).
Eleven beskriver delar av de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
----------->
----------->
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: