Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår planet Jorden

Skapad 2019-08-28 15:43 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Grundskola F – 9 Svenska Geografi Biologi
I ämnet geografi och Biologi kommer vi att starta med att titta närmare på vår egen planet, Jorden. Hur började allt? och hur kommer det sig att Jorden är en bra plats för liv? Hur har livet utvecklats genom tiderna?

Innehåll

Vi kommer att... 

Läsa och diskutera kring hur jorden sett ut förr och hur den ser ut nu.

Fundera över vilka unika egenskaper Jorden har. 

Reflektera kring hur livet på jorden har utvecklats genom tiderna. 

Skriva en förklarande faktatext om Big bang. 

Målet är att...

Eleverna ska få grundläggande kunskaper om olika livsmiljöer samt kunskaper om evolutionen. 

Eleverna ska få förståelse för olika processer som formar jorden samt hur dessa påverkar livet på Jorden. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi Ge
Vår planet Jorden

Geografi

E
C
A
Resonera
Jag kan föra enklare resonemang kring olika processer som formar jorden och hur dessa påverkar livet på Jorden.
Jag kan föra utvecklade resonemang kring olika processer som formar Jorden och hur dessa påverkar livet på Jorden.
Jag kan föra välutvecklade resonemang kring olika processer som formar Jorden och hur dessa påverkar livet på Jorden.
Ämnesspecifika begrepp
Jag kan använda mig av några ämnesspecifika begrepp när jag förklarar eller resonerar om något.
Jag använder mig av många ämnesspecifika begrepp när jag ska förklara eller resonera om något.
Jag använder oftast ämnesspecifika begrepp då jag förklarar eller resonera om något.
Biologiska sammanhang
Jag kan ge exempel på några biologiska sammanhang och beskriver dessa med visst stöd av teorier, modeller.
Jag kan ge flera exempel på biologiska sammanhang och beskriver dessa med stöd av teorier, modeller.
Jag förstår och kan förklara flera biologiska sammanhang och beskriver dessa med gott stöd av begrepp, teorier och modeller.
Källor
Jag kan på ett enkelt sätt söka och sammanställa information från ett urval av källor. Mina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Jag kan på ett bra sätt söka och sammanställa information från ett urval av källor. Mina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Jag kan på ett välutvecklat sätt söka och sammanställa information från ett urval av källor. Mina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: